Wat is een fonds?

Een fonds (ook Instelling voor Collectieve Belegging genoemd) verzamelt de bedragen die door een zeker aantal beleggers belegd worden en verdeelt dat totale kapitaal over verschillende beleggingsproducten, zoals aandelen en obligaties. Het totale belegde kapitaal wordt dan opgesplitst in deelbewijzen waarop u kunt inschrijven. De fondsbeheerder volgt dit kapitaal proactief op om tot een optimaal rendement te komen, op grond van het beleggingsbeleid dat voor het fonds werd uitgestippeld en waaraan hij zich moet houden. Dit staat eveneens vermeld in het document 'Essentiële beleggersinformatie' (KIID)' dat voor elk fonds beschikbaar is op onze website.

Wat is een asset manager?

Een asset manager – of activabeheerder – is een vennootschap, meestal een dochteronderneming van een bank of verzekeraar, die verantwoordelijk is voor het beheer van een portefeuille van roerende activa voor rekening van derden. Een asset manager ontwikkelt en beheert dagelijks beleggingsproducten, zoals ICBE's, instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (beveks en Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen) of meer algemeen collectieve spaarproducten.

Wat is een dakfonds van derden?

Een dakfonds is een portefeuille die is samengesteld uit andere fondsen, de onderliggende fondsen genoemd. De beheerders van dakfondsen van derden hebben als doel de beste asset managers op te sporen en in hun fondsen te beleggen. Zo bieden zij onrechtstreeks toegang tot hun resultaten aan een groter aantal beleggers. Bovendien bieden zij een goede spreiding.